Vergunning

Voor sommige dakkapellen is de dakkapel vergunning nodig. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om geen dakkapel vergunning te hoeven hebben. Wanneer er niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan is er vanzelfsprekend wel een vergunning nodig voor de dakkapel. Dit zijn de volgende voorwaarden:

  • Heeft geen amen aan de zijkant, maar slechts aan de voorkant
  • Bevindt zich aan de achterkant van de woning.
  • Wordt uitgevoerd op een woning met een plat dak.
  • Overschrijdt qua oppervlakte op het dak niet meer dan 1,75 meter.
  • Blijft minimaal een halve meter van de zijkant van het dak af.
  • Begint tussen een halve en hele meter vanaf de dakgoot.

Nogmaals: indien er niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan al er een dakkapel vergunning verkregen moeten worden.

De dakkapel vergunning moet verkregen worden bij de gemeente waarin de woning zich bevindt. De kosten hiervoor hangen af voor de wensen die u voor de dakkapel heeft. Zo zullen de afmetingen hier als factor meespelen. De dakkapel vergunning verkrijgen kan soms wat tijd kosten, maar is wel nodig om de dakkapel uiteindelijk te kunnen laten bouwen.

De dakkapel bouwvergunning moet eerst verkregen worden alvorens men uiteindelijk de dakkapel kan laten bouwen bovenop de woning. Het moet vooraf duidelijk zijn wat de wensen zijn omtrent de dakkapel, omdat hierdoor opgemaakt kan worden of er wel of niet beschikt moet worden over de dakkapel bouwvergunning. De kosten voor de dakkapel bouwvergunning liggen allereerst tussen de 300 en 600 euro, maar kunnen oplopen tot nog hoger. Er worden extra kosten gerekend door de gemeente waarin de woning zich bevindt waardoor de kosten hoger uitvallen. Om de bouwvergunning voor de dakkapel te kunnen verkrijgen moeten de blauwdrukken van de dakkapel getoond worden. Deze bouwtekeningen moeten het vooraanzicht, de dwarsdoorsnede en het kapplan bevatten.

Het proces van de aanvraag voor de dakkapel vergunning kan enkele weken in beslag nemen. Dit is gemiddeld zes tot acht weken. Het is dus noodzakelijk om ruim van te voren voor het aan laten brengen van de dakkapel de dakkapel vergunning aan te vragen, zodat u tijdig weet of deze verkregen wordt. Een ambtenaar zal de aanvraag bekijken en zal zo spoedig mogelijk antwoord geven op de aanvraag. Echter zal hierna ook nog de welstandscommissie van de gemeente kijken naar de aanvraag. Zij zullen besluiten of de dakkapel wel zal passen in het straatbeeld. Zij mogen wettelijk een aanvraag afkeuren wanneer zij vinden dat de dakkapel niet goed zal passen bij het straatbeeld. U kunt hier dus rekening mee houden voordat u een aanvraag gaat doen voor de dakkapel vergunning. U kunt vooraf vragen of zij dit zullen goedkeuren. Wanneer zij dit niet doen, dan hoeft u in ieder geval niet de proceskosten te betalen voor de dakkapel vergunning.